U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei (dinsdag) door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten (donderdag) door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2016

1. Bestuur

Bertie Camphuis-Hootsen heeft vanwege haar leeftijd afscheid genomen. In Carla Alfrink heeft het bestuur een opvolgster voor haar gevonden, waar de leden mee hebben ingestemd.
Daarmee blijft het bestuur compleet. Zij vervult een algemene functie binnen het bestuur.

2. Meideunen

Opnieuw zijn gevorderde beiaardstudenten in overleg met hun docent uitgenodigd om op de dinsdagavonden in mei de zgn. Meideunen te verzorgen. Er bleek een behoorlijk verschil in speelniveau, maar veelal werd er behoorlijk gemusiceerd. Traditionele volkswijsjes maakten regelmatig deel uit van het programma. De nazit, bij bestuursleden aan huis, bood gelegenheid opbouwend commentaar op het spel te geven, wat goed werd ontvangen.

3. Concerten

In de zomer kwamen weer ervaren beiaardiers de historische beiaard van Nijkerk bespelen. Velen deden dat met verve en hoorbaar eigen plezier en tot dat van het publiek.
Bijzonder was het dubbelconcert door Klaas de Haan en Anne Kroeze. De sponsor van dit concert, oud-huisarts Leerink, bood dit vanwege zijn 80e verjaardag aan een vriendengroep aan. De luisterplaats was hiervoor aangepast met een extra tent en stoelen om alle gasten te herbergen. Na afloop kregen de gasten een rondleiding door kerk en toren, waarbij stadsbeiaardier Freek Bakker hun gastheer was.
Het slotconcert was opnieuw iets heel bijzonders. Naast Freek Bakker [beiaard] en Boudewijn Zwart [digitale piano, opgesteld in de speelkamer] werkte celliste Judith Groen mee. Via luidsprekers in de toren waren de instrumenten samen met de klokken in de ruime omgeving van de toren te horen.
Bestuurslid Simon Boas had met connecties uit de omroepwereld geregeld dat de verrichtingen in de torenkamer zichtbaar waren op een groot beeldscherm bij de luisterplaats. Dit was een heel bijzondere ervaring.
Door extra publiciteit trok dit concert veel meer bezoekers dan gebruikelijk ; alle beschikbare stoelen op de luisterplaats waren nodig. Aan het [boven-]in de toren brengen van alle technische apparatuur verleende een groep leerlingen van het Groenhorst College Nijkerk medewerking in het kader van hun maatschappelijke stage. De vereniging heeft dit erg gewaardeerd. Het concert is ook op een DVD vastgelegd.
Het bestuur wil ermee doorgaan het slotconcert tot iets bijzonders te maken.

4. Andere activiteiten

De vereniging nam deel aan de Open Monumenten Dag. Er was behoorlijke belangstelling van het publiek, maar dat toonde niet veel aandacht voor onze producten. Onze stand bij de torentoegang voorziet wel in een behoefte. In de middag heeft musicus Ed Kiel het publiek ontvangen en toelichting gegeven.
Vanuit het bestuur is deze zomer een ledenwerfactie gehouden om ondernemers in het centrum te vragen het werk van de vereniging te steunen. De klanken van de beiaard verhogen de sfeer voor de bezoekers van het centrum. Met name plaatselijke ondernemers werden lid. Wat we heel erg toejuichen. Zij kregen de gelegenheid een verzoeknummer op te geven dat op het carillon zal worden uitgevoerd, ook een bezoek/excursie naar de beiaard behoort tot de mogelijkheden.

5. Bijzondere bijdragen

Dit jaar werd voor de 2e keer meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Dankzij de stemmers kwam er een mooi bedrag uit, € 577,- dat werd bestemd voor het Museum Nijkerk als bijdrage voor de informatiezuil over toren en carillon. De zuil is op 11 november in gebruik gesteld.
Het bestuur van de Stichting Muziek Promotie Nijkerk heeft besloten de stichting op te heffen. Het beschikbare saldo is verdeeld over een aantal culturele instellingen in Nijkerk. Ook de klokkenspelvereniging behoorde daartoe en heeft deze bijdrage [€ 3500,-] dankbaar aanvaard. Deze bijdrage is toegevoegd aan de reservering om - op termijn - de luisterplaats te verbeteren.
Ook de Maatschappij tot het nut van het algemeen heeft weer een bijdrage [€ 250,-] overgemaakt om de activiteiten van de vereniging te ondersteunen. Het bestuur is blij met deze bijdragen.

6. De luisterplaats

Het bestuur is blij met de gastvrijheid van 4D-architecten. De container met spullen is verwijderd.
De materialen van de vereniging zijn nu opgeslagen in de door 4D-architechten verworven historische schuur bij hun terrein.
Bezoekers hebben nu een nog beter zicht op de toren. We mochten een wisselend aantal bezoekers welkom heten.

7. Publicaties

Het nieuwsbulletin ”Hoog van de Toren” verscheen in maart, voorafgaand aan de ledenvergadering.
Deze tekst is aangepast en uitgebreid n.a.v. vragen en opmerkingen door leden gemaakt tijdens en na de ledenvergadering en wijkt daardoor iets af van de in Hoog van de Toren geplaatste versie.

ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2016 Opent in een nieuw venster


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Aanbeveling   .:.  Disclaimer   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2017

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0162 seconde