U bent hier: » startpunt website » activiteiten en verslagen

Nijkerkse

Nijkerkse

Klokkenspelvereniging

 /
Nijkerkse Klokkenspelvereniging.

Verslagen en Activiteiten

Beleidsplan

Afb.: Logo Nijkerkse Klokkenspelvereniging De Nijkerkse Klokkenspelvereniging heeft het beleid om de beiaardcultuur in de gemeente Nijkerk levend te houden en verricht daartoe jaarlijks de volgende activiteiten:

  • wekelijks marktbespelingen op maandag en vrijdag door de stadsbeiaardier (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • 4 a 5 bespelingen in de maand mei door gevorderde leerlingen van de beiaardopleidingen
  • 10 zomeravondconcerten door gerenommeerde beiaardiers uit binnen- en buitenland
  • 3 bespelingen tgv Pasen, Kerst, Oud en Nieuwjaar
  • Bespelingen op Koningsdag en de verjaardag van de Kroonprinses (voor rekening van de Gemeente Nijkerk)
  • op aanvraag verzorgen van ca 20 rondleidingen in de toren en de beiaard voor o.a. Nijkerkse scholen en andere groepen, meewerken aan rondleidingen in het kader van stadswandelingen
  • het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van de luisterplaats tbv mei-bespelingen en zomeravond-concerten
  • het in stand houden en toegankelijk houden (oa door het digitaliseren) van het archief met daarin de geschiedenis van de Nijkerkse beiaard en toren opgenomen
  • werven van leden met als doelstelling 350 leden


Jaarverslag 2022

1. Bestuur en Algemene Ledenvergadering

Colinda ten Have heeft moeten besluiten haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Dat vinden we heel jammer, maar wel begrijpelijk. Op de ledenvergadering van 2022 trad ze af. Het bestuur heeft nog geen opvolg[st]er gevonden.

2. Archief

Jan Bijvank en Thom Bakker hebben hun werk aan het archief dit jaar voortgezet. Het digitaal toegankelijk maken en houden is wel een uitdaging. Martien van Bokhorst is daar mee aan de slag geweest. Tijdens de ledenvergadering heeft hij een presentatie gegeven van inhoud en werking. Dat werd door de aanwezigen erg gewaardeerd.
Er is een kleine commissie binnen het bestuur gevormd, die de openstelling van het archief voor derden voorbereidt. Het verder perfectioneren van inhoud en werking nam meer tijd dan ingeschat.
Daarom is de openstelling uitgesteld tot na de jaarwisseling. De inzet is nu dit half februari 2023 te doen.

3. Meideunen

Deze maand mei bevatte maar liefst 5 dinsdagen. Vanaf de nieuwe luisterplaats hebben de luisteraars genoten van wat de studenten in de vingers en voeten hadden.
Allen waren zeer te spreken over de Nijkerkse beiaard. Ze lieten een brede staalkaart van composities horen, op een wijze die veelal grote waardering kreeg. De “nazit” zoals we die onder aan de toren houden leent zich minder goed voor een gedegen evaluatie.

4. Concerten

Het openingsconcert is verzorgd door Boudewijn [orgel, opgesteld bij de torenopgang] en Wim. [beiaard]. Verhoog Muziek stelde een digitaal orgel beschikbaar waarop een zgn. sample van het orgel in de Grote Kerk van Nijkerk was geïnstalleerd. Een bijzondere ervaring zowel voor spelers als toehoorders.
De programma’s die de beiaardiers in de zomerserie hadden samengesteld waren heel gevarieerd. Dansen uit allerlei periodes, forse werken uit de muziekliteratuur, gospelsongs en stukken uit de jazz wisselden elkaar af en werden op muzikale en aanstekelijke wijze uitgevoerd.
De eigen stadsbeiaardiers verzorgden ook het slotconcert samen. Wim bespeelde de beiaard en Boudewijn nu de piano. Dit keer deed saxofonist Hans Broekhuijsen ook mee. De combinatie met dit instrument werd bijzonder en onverwacht gevonden, maar als heel fraai gewaardeerd.
Na afloop was er een andere nazit, met een hapje en een drankje w.o. zelfs een wijntje voor luisteraars en medewerkers vanuit parochiehuis Sint Jan. Dit was mogelijk door een paar sponsors.

5. Luisterplaats en beeldscherm

Nico Poorter en Simon Boas ondertekenden namens het bestuur van de vereniging een overeenkomst tot samenwerking met het bestuur van de geloofsgemeenschap Sint Catharina. In mei waren er af en toe nog activiteiten in parochiehuis Sint Jan. Dit gaf wat verstoring van de luisteraandacht doordat de stoelen vlakbij de ingang daarvan stonden. Dit hing samen met de plaats van het beeldscherm waarop beelden vanuit de speelkamer in de toren op de luisterplaats werden vertoond. De aanschaf van een [gebruikt] beeldscherm, vorig jaar, en de schenking van een dongel en een tablet maakten dit mogelijk.
Om het luisteren rustiger te maken schafte Simon verlengsnoeren aan zodat het beeldscherm verder weg geplaatst kon worden. De feitelijke luisterplaats kwam zo bij de banken recht voor de kerk. Dit bleek een heel goede plaats. In de maand mei zorgt [fiets-]verkeer naar en van de sportvelden wel voor wat onrust, maar in de zomer komt er weinig verkeer over de Holkerstraat zodat met aandacht geluisterd kan worden. Deze luisterplaats is ook opvallender voor toevallig passerende luisteraars.

6. Bijzondere activiteiten en gebeurtenissen

Bestuurslid Simon Boas heeft veel tijd en deskundigheid besteed aan de restauratie van het oefenklavier, dat wijlen beiaardier Johan C. van Rootselaar voor zichzelf gemaakt had en dat jarenlang bij Jan Bijvank onderdak kreeg. Later stond het in een loods in Nijkerkerveen. Nadat deze klus klaar was heeft het ruim een half jaar in de toonzaal van Verhoog gestaan, gekoppeld aan een piano, die eigendom geweest is van Piet van Egmond, in leven een heel bekende organist.
In die periode hebben heel wat mensen, waaronder een aantal beiaardiers, die vanwege een vergadering toch in Nijkerk waren, er naar gekeken en het bespeeld.
In overleg tussen Simon en de torenbeheerder is op de luidzolder ruimte gemaakt om het daar te plaatsen. Op 3 december is het oefenklavier daarheen getakeld.
De volgende stap is een geschikte digitale piano vinden die er aan gekoppeld wordt zodat het bij ontvangsten in de toren gedemonstreerd kan worden. Het klavier van de beiaard wordt dan niet meer beroerd en zo wordt overlast voor omwonenden voorkomen. We willen de goodwill voor de beiaard niet verspelen. Een andere gebeurtenis verdient ook een plaats in dit verslag.
Secretaris werd benaderd door de zoon van een oud-werknemer van klokkengieterij Eijsbouts. Zijn overleden vader had hem een beiaardklok nagelaten, waarop “Nijkerk” geverfd stond. Jarenlang was die in zijn bezit geweest en had een functie in het gezinsleven vervuld. Hij vond dat de klok terug moest naar Nijkerk en heeft de klok in september in Eindhoven aan de NijKV overgedragen.
Die plaats was uitgekozen omdat dit geen reiskosten met zich mee bracht. De stadsarchivaris bracht aan het licht dat het een klok was die bij de restauratie van 1961 niet goed in het klankbeeld van het carillon bleek te passen en in eigendom was overgedragen aan Eijsbouts.
Het is bedoeling de klok in de toren op te hangen, maar niet in de beiaard.

7.Publicaties

Het nieuwsbulletin van de vereniging "Hoog van de Toren" verscheen voorafgaand aan de ledenvergadering. De website van de vereniging is meermalen bijgewerkt. De Facebook pagina wordt behoorlijk bezocht.
Het bestuur zoekt iemand die hier feeling mee heeft en dat wil gaan doen.
Door extra inspanningen vanuit het bestuur met de redactie van de Stad Nijkerk is aan vrijwel alle concerten aandacht besteed, ook in de gedrukte versie, een sterke verbetering t.o.v. eerdere jaren.
Daar zijn we heel blij mee. Meerdere digitale media ontvangen van de secretaris informatie over de activiteiten en plaatsen die keurig op hun medium, wat we erg waarderen.


Nijkerk, 23 januari 2023,
Ies van den Akker, Secretaris

Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2023


ANBI gegevens:

RSIN fiscaal nummer: 8039.89.970
KvK nummer: 4009 4454
Financiële verslaglegging 2022 Opent in een nieuw venster


Het controle rapport van de financiële commissieOpent in een nieuw venster over 2021


Voorlopig jaarverslag Verslaglegging 2021 Opent in een nieuw venster

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en betreft volledig vrijwilligerswerk.
De vereniging heeft geen personeel in dienst.


N.B. Nijkerkse Klokkenspelvereniging wordt in Nijkerk doorgaans afgekort als NKV. Om onderscheid te maken met de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging (ook NKV) wordt buiten Nijkerk de afkorting NijKV gebruikt.


:.  Actueel   .:.  Disclaimer   .:.   Gevensverwerking   .:.   Nieuwsbrief   .: 
:.  Persberichten   .:.  E-mail   .:.   Sitemap  .:

Creative Commons License
Nijkerkse Klokkenspelvereniging 2008-2024

informatie op de website van de Nijkerkse Klokkenspelvereniging is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland licentie


Afb.: Toegankelijke en betaalbare website nodig? Kijk eens bij HeRiAn internetdiensten te Nijkerk.

Pagina geladen in 0.0007 seconde